آموزگاران دوم ابتدایی

دبیرخانه پایه دوم ابتدایی استان آذربایجان غربی - میاندوآب

برگ ارزیابی فارسی بخوانیم

به نام خدا      برگ  درس  فارسی بخوانیم    پایه  دوم 1

مدرسه  ................   نوبت اول   90-1389

ردیف

نام

نام خانوادگی

روخوانی

گوش کن و بگو

درک و فهم

تصویر خوانی

نکته آموزی و واژه آموزی

. . .

1

اکبر

ابراهیمی

خ خ     خ

خ         خ

درجه یا مقیاس

 

 

1/8   15/9

 

تاریخ ارزیابی

 

 

2

کسری

احمد زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

محمد

اسدپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          مزیت های  این برگ ها:

1-       صرفه جویی در زمان  2- مشاهده وضعیت آموزشی کل کلاس 3-  مشاهده شاگردانی که کمتر مورد ارزیابی و مشاهده بوده اند

 4-  راحتی استفاده از این برگ ها

·          معلمان گرامی می توانند  از  ابزار های ارزشیابی مختلف بدون محدویت زمانی و مکانی برای ارزیابی  اهداف آموزشی هر درس  استفاده نمایند.

·          از پرسش ها شفاهی ، مشاهدات کلاسی و خارج از کلاس، انجام آزمایش و کارهای عملی و .... می توان برای شناخت بیشتر دانش آموزان ، و تو ضیح و توصیف میزان آموخته های علمی و عملی آنها استفاده نمود.

 


برگ ارزیابی توصیفی درس علوم

به نام خدا      برگ  درس  علوم تجربی مهارت ها    پایه  دوم 1

مدرسه  ................   نوبت اول   90-1389

ردیف

نام

نام خانوادگی

همکاری

کنجکاوی

رعایت بهداشت

بیان مشاهدات

بیان آموخته ها

1

اکبر

ابراهیمی

خ خ     خ

خ     خ

درجه یا مقیاس

 

 

1/8   15/9

 

تاریخ ارزیابی

 

 

2

کسری

احمد زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

محمد

اسدپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          معلمان گرامی می توانند  از  ابزار های ارزشیابی مختلف بدون محدویت زمانی و مکانی برای ارزیابی  اهداف آموزشی هر درس  استفاده نمایند.

·          از پرسش ها شفاهی ، مشاهدات کلاسی و خارج از کلاس، انجام آزمایش و کارهای عملی و .... می توان برای شناخت بیشتر دانش آموزان ، و تو ضیح و توصیف میزان آموخته های علمی و عملی آنها استفاده نمود.

 


حدیث

هر که دو روزش برابر است مغبونست  و هر که روز آینده‏اش بدتر است ملعونست و هر که خود را در ترقّى نداند به نقصان گراید هر که به نقصان گراید  مرگ براى او بهتر از زندگى است. امام صادق(ع)


پاکن چوب تنبیه

* * پاکن چوب تنبیه  * *

نویسنده : خ . طلایی آموزگار پایه دوم ابتدایی

25/7/89

 

   هفته دوم مهر بود. حامد برای چندمین بار جلو در کلاس سوم  با چشمان پر از اشک و بینی سرخ به دیوار تکیه داده بود. این دفعه، شلوارش نیز خیس شده بود! دستم را رو ی سرش کشیدم و گفتم :« حامد ، باز هم که از کلاس اخراج شدی؟» خم شدم تا صدای نازک و ضعیفش را بشنوم. ناله کنان گفت: « آقا، مشق  نوشته ام و درس ها  خوانده ام ، اما تمرین های ریاضی را فراموش کرده ام ؛ آقا معلم (بعد از تنبیه ) از کلاس بیرونم کرد!»

    زنگ تفریح به صدا در آمد. حامد رفت تا شلوارش را عوض کند. با معاون مدرسه  درباره وضعیت فردی و خانوادگی حامد صحبت کردم . پیشنهاد کردم که در جلسه شورای معلمان در باره روش های تنبیه کردن و نکردن گفتگو شود.  در دفتر مدرسه کنار همکار پایه سوم نشستم. درباره مشکل حامد از معلمش پرس و جو کردم . او گفت: «بچه ها درس نمی خوانند، نمی نویسند و تکالیف خانه را انجام نمی دهند، احساس مسئولیت نمی کنند، به درس و مشق اهمیت نمی دهند.» هفته قبل با او درباره وضعیت درسی و رفتاری حامد و برخی از دانش آموزان گفتگو کرده بودیم. از حرف های او مشخص بود که تنبیه کردن چاره بسیاری از مشکلات فردی و خانوادگی دانش آموزان است!

     زنگ تفریح تمام شد. بچه ها  سرکلاس ها رفتند. بازهم چوب تنبیه، سوال هایی زیادی در ذهنم ایجاد کرد. به عنوان یک آموزگار سال ها  درباره چوب تنبیه فکر می کردم :

- همه دانش آموزان می توانند تمام درس ها را یاد بگیرند. پس اگر کسی درسی را یاد نگرفت مقصر(مجرم) است. با چوب تنبیه ، توانایی یادگیری همه مقصرها افزایش می یابد.

- همه انسان ها منظم و مرتب  و با انضباط هستند و می توانند باشند؛ پس بی انضباط ها مقصرند. با تنبیه بدنی می توان همه بی انضباط ها را منضبط کرد.

- همه بچه ها باید تمام توجه و حواس شان به درس باشد. پس کسی حق بی توجهی (موجه یا غیر موجه) هنگام درس ندارد. با تنبیه بدنی می توان تمرکز حواس تضمینی ایجاد کرد.

-  همه شاگردان می توانند تکالیف کتاب و کلاس را انجام دهند؛ پس کسی تکلیفی را انجام ندهد، تنبلی کرده است. چاره کار تنبل ها و تنبلی چوب تنبیه است.

- معلمان برای تدریس رنج و زحمت زیادی می کشند ؛ پس همه شاگردان باید تمام درس ها را یاد بگیرند. تنبیه بدنی از اتلاف رنج و زحمت معلمان جلو گیری می کند .

معلمان با بهترین روش ممکن درس می دهند؛ پس همه می توانند یاد بگیرند. کسی که در کلاس  یاد نگیرد، عمدا تنبلی کرده است و با تنبیه بدنی ... !

 - دانش آموزان همه باید قبول شوند؛ چون به درصد قبولی بالای میانگین منطقه، تشویق کتبی می دهند. درصد قبولی پایین ، موجب توبیخ و بدبینی مدیران و ادارات می شود .

- چوب تنبیه از بهشت آمده است. می توان همه را بهشتی کرد.

- خیلی ها از چوب تنبیه استفاده کرده اند و می کنند ، چرا من هم از آن استفاده نکنم.

- خلاصه ، چوب تنبیه بدنی مانند چوب جادو گری،  جادو می کند. بچه ها مطیع می شوند. قدرت معلم بیشتر می شود. کیفیت و کمیت(درصد قبولی)  یاد گیری بالا می رود. انضباط درسی و تربیتی کلاس بهتر می شود. چوب تنبیه می تواند همه موانع و مسایل فردی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی را پاک کند!

    سال گذشته، حامد شاگردم بود . معدل  نمرات او به 11 یا 12 نمی رسید. کند  و  نامرتب می نوشت و کند می خواند.  با  زحمت مسئله های ریاضی را حل می کرد.  اعتماد به نفس پایینی داشت. در بیشتر فعالیت های یادگیری کلاس پایین تر از انتظار بود. خزانه لغات محدودی داشت. والدین او سواد کافی برای درک او و کمک به او را ندارند. در تست استعداد هم پایین تر از طبیعی بود.

    در کلاس 25 نفری دوم سال قبل ، مثل حامد چند نفری بودند. مثلا، علی ف.، آیدین و محمد س. فقط  املا و رو خوانی  خوبی داشتند، آرش از نظر درسی مانند حامد بود و از نظر رفتاری  بسیار پرخاشگر بود. علی م. ریاضی اش خوب بود ولی املا و فارسی مشکل جدی داشت. امیر حسین بیش فعال و باهوش، طاهر با استعداد و کم کار ، محمد م. عقب مانده ذهنی ، علی ص. از یادگیری املا و فارسی ناتوان بود. در این کلاس کمی بیشتر از 50 درصد دانش آموزان با یادگیری دروس مشکلی نداشتند؛ ولی  نزدیک به 50 درصد دانش آموزان  مشکلات درسی ذکر شده را داشتند. این مشکلات بعلاوه مشکلات رفتاری و اجتماعی آنها چند درصد می شود؟ کلاس های دیگر مدرسه هم با چنین مسائلی روبرو بودند.

  * باتوجه به واقعیت های فوق ، چند سوال اساسی و جدی مطرح است ؛ واقعا،

-    یک معلم چقدر می تواند  مشکلات درسی و تربیتی دانش آموزان را حین تدریس و ارزشیابی در کلاس و مدرسه حل نماید ؟ و یا کاهش دهد؟ 

-        آیا معلمان و  حتی مدارس ، امکانات و توانایی و دانش لازم را برای  حل یا کاهش این مشکلات  دارند؟

-        چه کسانی می توانند به معلمان کمک نمایند و از مشکلات کلاسی(و فشار روانی؟) او بکاهند؟

 

    در پاسخ به سوالات فوق باید گفت که از یک طرف ، مدارس و معلمان در دوره ابتدایی مشکلات زیادی دارند ؛ مهمترین مشکل آنها ، مشکلات درسی و تربیتی دانش آموزان است. تجربه چندین ساله نشان داده است که معلمان و مدیران اولین و آخرین متخصصان و مدارس آخرین مرکز حل مشکل هستند. مدارس در برخورد با مشکلات درسی و تربیتی پشتوانه مشخص و دائمی ندارند. معلمان و دانش آموزان  به هر صورتی که می توانند با مشکل مدارا می کنند تا سال تحصیلی به پایان رسد . سال آینده شاید مشکل حل شود! در نتیجه، هر سال از مشکلات درسی و تربیتی دانش آموزان و معلمان کاسته نمی شود. این مشکلات  بارگرانی می شوند که هزینه اش را یادگیرنده و یاد دهنده از توان روحی و جسمی خود می پردازند.

    از طرف دیگر، اکثریت معلمان و مدیران از توانایی تشخیص و درمان مشکلات درسی و تربیتی برخوردار نیستند. روش های کلاس داری و انضباطی خیلی از معلمان بر اساس برنامه و طراحی نیست؛ و حتی مدیریت مدرسه ، دانش علمی و روش های حل مسئله و انضباطی لازم را در اختیار ندارند. خیلی از تشویق ها و تنبیه ها در مدارس و کلاس ها کاملا  دل بخواهی و تصادفی است.

 با توجه به مطالب ذکر شده ، معلمان و مدیران مدارس در مقابله با مشکلات درسی و تربیتی    ابزار و راه حل فوری دیگری  در اختیار ندارند. لذا تنبیه و چوب آن  اولین راه حل برخورد با مشکلات بالا است.

-    آیا چوب تنبیه برخی از معلمان و مدارس ، و تشویق کتبی و توبیخ مدیریت های مدارس و ادرات از این مشکلات کاسته اند؟

-        چرا چوب تنیبه در برخی (؟) از مدارس و کلاس ها  آشکار و پنهان وجود دارد؟ 

       تجربه و مشاهدات بیست ساله نگارنده ، نشان می دهد که چوب تنبیه مشکلات درسی و رفتاری را کاهش نمی دهد، بلکه :

 -   مانع یادگیری و عامل کاهش انگیزش تحصیلی است؛ و پاک کن صورت مسائل است نه راه حل آنها!

-        نشانه عصبانیت و انتقام معلمان و مدیران است؛ هم چنین عصبانیت و حس انتقام و بد بینی متقابل را افزایش می دهد.

-    نشان می دهد که مدرسه و معلم از کمک به حل مشکلات دانش آموز ناتوانند، نه قدرت مدیریت! چرا که آنها  فرد را تنها عامل موثر در یادگیری می بینند و قدرت تغییر عوامل دیگر را ندارند.

 روش های ایجاد، تقویت و حذف رفتارهای دانش آموزان  با برنامه ریزی بر اساس علوم رفتاری ممکن است. به ویژه ، تشویق و تنبیه  دانش آموزان با مشکلات یادگیری ( درسی و رفتاری) بدون برنامه ترمیمی و جبرانی سنجیده و حمایت والدین ، اثر بخش نیست. استفاده از  تشویق درست و تنبیه درست در کلاس و مدرسه  نشانه پویایی  معلم و مدیر است.

     حامد به کمک های انفرادی نیاز دارد . توان یادگیری  و ویژگی های شخصیتی( اعتماد به نفس ، استرس ، کمبود توجه و بازیگوشی) او ایجاب می کند که معلم  روش تدریس خود را با او هماهنگ سازد. معلم با حامد در جاده و منطقه رشد او  آهسته گام بردارند. برنامه آموزشی او طوری طراحی شود که تکالیف درسی و کلاسی او به خانه ارجاع داده نشود چرا که کسی در خانه نمی تواند به او کمک نماید. چوب تنبیه مشکلات درون فردی و خانوادگی او را نمی تواند پاک کند او از نظر جسمی و روانی با سو تغذیه روبرو است. حامد حامی با تجربه می خواهد او را همه تنبیه می کند و تنها جایی که باید از او حمایت کند مدرسه و معلم است و آنها هم او را تنبیه کنند...؟

 

نشانی:   میاندوآب: آموزش و پرورش گروه های آموزشی                                        email: khdtal@yahoo.com


برنامه های دبیرخانه دوم

برنامه های دبیرخانه دوم ابتدایی استان آذربایجان غربی – میاندوآب

دبیرخانه دوم ابتدایی استان در سال تحصیلی 90-89 در اهداف زیر برنامه ریزی نموده است:

اهداف کلی

اهداف جزیی

گسترش نوآوری های آموزشی

·         اجرای طرح نوآوری های آموزشی بین همکاران

در مواد درسی املا بخوانیم

·         جمع آوری طرح ها و ارسال به مناطق

·         درج در وب لاگ دبیرخانه برای استفاده همکاران

توسعه روش های جدید و تجربی تدریس

·         تبادل تجارب موفق  آموزشی  بین همکاران

·         تهیه و تنظیم 10 روش برتر

تسهیل فرایند یاددهی- یادگیری کلاس ها

·         استفاده همکاران از تجارب موفق در کلاس درس

·         افزایش پیشرفت درسی دانش آموزان

بررسی نظرات معلمان در زمینه کیفیت کتب درسی

·         اجرای طرح نظر سنجی در سطح مناطق

·         جمع بندی و ارسال به مولفان

افزایش آشنایی با  فناوری های اطلاعات

·         ایجاد وبلاگ دبیرخانه :

Dovomdabestan.persianblog.ir//:http

·         امکان ارسال آثار با ایمیل :  pdovom@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی سرگروه

روز  

شماره تماس

خداکرم طلایی

بهروز امیری

ثریا طاهری

سه شنبه ها

09141840604

09148241866


 

دبیرخانه دوم ابتدایی استان آذربایجان غربی - میاندوآب

سلام گرم ما  تقدیم  همکاران و آموزگاران استان و ایران

با تشکر و تقدیر از تمامی سرگروه های آموزشی که ما را در اجرای طرح نوآوری یاری نمودند. امسال دبیرخانه دو هدف اصلی دارد . این اهداف شامل:

*  نوآوری در آموزش املا و خواندن و آسیب شناسی آموزش قرآن  می باشند. 

* تقویت مهارت های ارزشیابی کیفی (توصیفی) معلمان و ارایه راهکارهای عملی

همکاران علاقمند می توانند تجربیات خود را جهت درج در این وبلاگ (با نام و نشان ) و  استفاده همه آموزگاران، مربیان و والدین به صورت ایمیل یا سی دی (تایپ شده) ارسال نمایند.


 

کلاه ارقام      بازی شماره 1  فاطمه عبداللهی موحّد 

          معلّم روی کلاه دانش آموزان عددی را می چسباند و همزمان با پخش موسیقی یا فرمان معلّم ، از آن ها              می خواهد که برای خود یاری پیدا کنند . سپس از یارها می خواهد که رقم های خود را به تنهایی و بعد با هم بخوانند و بگویند چند رقم در گروه دارند.

معلّم با این روش به دانش آموزان توضیح می دهد که هر عدد دو رقمی  ، از دو رقم تشکیل شده و گروهشان را یادآورمی شود که در هر گروه 2 نفر با 2 رقم روی کلاهشان  وجود دارد .(از این روش برای آموزش اعداد 3 رقمی و... می توان استفاده کرد). وهمچنین دانش آموزانی که برای خود نتوانستند یاری پیدا کنند و تنها ماندند از دور بازی خارج و به معلّم کمک می کنند.

هدف از اجرای این بازی : آموزش اعداد دو رقمی ، سه رقمی و ... پرورش سرعت عمل ، ایجاد شور و نشاط در فراگیران.

 

 

بازی شماره 2  ( کلاه ارقام مثل هم )

به فرمان معلّم ، دانش آموزان دایره وار می ایستند معلّم از 2 نفر از بچه ها می خواهد که روی کلاه دانش آموزان عددی را بچسبانند ( از هر عدد دو نمونه میچسبانیم )

سپس از دانش آموزان می خواهد بدون آن که ارتباط کلامی برقرار کنند در محوطه بگردند و ضمن خواندن رقم های روی کلاه ها ، آن هایی که رقم های مثل هم دارند در یک گروه جمع شوند .پس از جمع شدن اعداد مثل هم در هر گروه معلّم از آنان می خواهد که رقم های خود را بخوانند.

هدف : تقویت مهارت خواندن و آموزش اعداد مثل هم ، فرصت فعالیّت تیمی و یاد گیری نشاط بخش در کودکان.

بازی شماره 3 ( هُپ هُپ )

به فرمان معلّم هشت نفر از دانش آموزان بصورت ستونی می ایستند و بازی با گفتن شماره 1 توسط نفر اول شروع و تا نفر چهارم ادامه می یابد نفر پنجم می بایست بجای گفتن عدد 5 از کلمه هُپ استفاده کند و نفر ششم باید دقت کند که بعد از هُپ شماره مورد نظر خود که 6 است را بگوید .بازی به این ترتیب ادامه می یابد هر دانش آموزی که بجای کلمه هُپ از مضرب های 5 استفاده کند از دور بازی خارج و بازی دوباره از سر گرفته می شود در پایان بازی تمامی دانش آموزان به راحتی می توانند مضرب های 5 را نام ببرند .

هدف از اجرای این بازی : آموزش مضرب های 5 ، پرورش دقت ، سرعت عمل ، تند خوانی ، شور و نشاط در فرا گیران .

 

 

ادامه مطلب
نویسنده : آموزگار و شاگرد : ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ; ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

 

بسمه تعالی

اینجانب راحله اکبری نژاد معلم پایه اول مدرسه شهید بخارائی دم قشلاق با سابقه 8 سال در اداره آموزش و پرورش ماکو مشغول به تدریس می باشم .         

با سابقه تدریس که دارم شاید به نظر کمتر آید ولی من موفقیت های زیادی حاصل نمودم . با اینکه کودک نیاز به همبازی دارد و از همبازی های خود بیشتر چیزها را می آموزد گفتار ، رفتار، عمل پس ما نمی توانیم در کلاس به عنوان یک همبازی با کودک عمل کنیم یعنی آن چیزی را که به کودک می خواهیم بیاموزیم خود به آن عمل کنیم بطور مثال من برای آموزش نماز که در کلاس که دو پایه بودم ( دوم و سوم ) نماز را همراه با آنها شروع کردم یعنی زمانی  را تعیین کردیم که هر روز وضوء می گرفتم و نماز می خواندیم انطوری شد همه بچه ها به نماز علاقه مند شدند و بچه ها هر روز بدون اینکه من هم باشم وضوء گرفته و موکت را در کلاس پهن کرده و نماز خود را می خواندند .

در حالت کلی ما معلمان باید این را در نظر داشته باشیم که کودک آنچه راکه می آموزد اگر بصورت علمی آن را انجام دهد یعنی ملموس باشد آن یادگیری در کودک عمیقتر می شود که  کلاً همه این مطالبی که بود عملی همراه دانش آموز انجام می دادیم . و مسأله دیگر اینکه یک کلاس شاد و پر نشاط باید داشته باشیم تا کودک شاد و سر حال نباشد نمی تواند مسئل ریاضی یا علوم را بفهمد که من اینها را همراه با شعر و حرکات نمایشی که در کلاس انجام می دادیم مفاهیم را به دانش آموزان می فهماندم و یا اینکه خود دانش آموزان آن را کشف می کردند.

ودر بیان کلی تر تجارب آموزشی من برای این طرح :

1-   با درست کردن عروسک های برای نمایش متناسب با موضوع درس

2-   متناسب با موضوع هر درس شعرهای که دانش آموزان با آهنگ آن دوست بودند آماده می کردم

3-  همبازی بودن با بچه ها من در هنگام ورزش و هم در کلاس کنار آنها نقاشی وهم ورزش و هم درس حاضر می کردم

4-   با کشیدن نقاشی برای بچه ها آن ها تشویق به یادگیری مطالب درسی می کردم .

5-  با تکرار و تمرین ، یعنی آن مفهومی که مهم است آن را در آخر هر جلسه (50 دقیقه آخر ) مطالب یاد گرفته را با هم تکرار می کنیم تا در حافظه دائمی قرار گیرد.

درآخر با تشکر فراوان از تمام دست اندرکاران آموزش وپرورش میاندوآب   

نویسنده : آموزگار و شاگرد : ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

 

(( خاطره ای  از املاء فارسی پایه دوم ))

 

 

13سال است در روستاهای استان آذربایجان غربی شهرستان نقده مشغول  به تدریس هستم وامسال هم آموزگار پایه ی دوم هستم . تقریبا اوایل سال تحصیلی بود ومن هم در زنگ املاء مشغول گفتن  املاءاز در درس اول بودم ،بچه ها چون اول سال بود چند تا از حروف الفبا یادشان رفته بود ومجبور شدم  که جدولی از حروف الفبا  تهیه کنم وبه کلاس بزنم، املاء را نصف ونیمه گفته بودم که در جمله ی(از آموزگار سال گذشته  هم سپاسگزارم که به من خواندن و.........))به کلمه ی ((خواندن ))که رسیدم تقریبا  سروصدای  همه ی بچه های کلاس در آمد به املای بچه ها که نگاه کردم  اکثرا ((خواندن ))به صورت ((خاندن ))نوشته بودند. به بچه ها گفتم که بعد از املاء برایتان داستانی را تعریف می  کنم . داستان را شروع کردم وگفتم ((خوا)) سه حرف دارد  خ و- ا دارد ، این سه حرف با هم خواهر وبرادر هستند ،دو خواهر یک برادر، در خواهر یعنی  (خ ا )با هم می خواستند به پارک بروند (و)که برادر است دنبالشان گریه کرد وگفت :من هم باشما می آیم.آن دو خواهر یعنی (خ ،ا)  گفتند: بیا،به شرطی که با ما می آیی صدایت درنیاید،((و))باآن ها رفت ولی صدایش در نیامد. به این ترتیب ((و))در بعضی از کلمه ها مانند خواهر ،خواب ،استخوان و.......... صدایش در نمی آید.از آن به بعد  هروقت با کلمه هایی مانند کلمه های بالا می رسم  بچه ها با هم می گویندخانم داستان! وهیچ کدام این کلمه ها را غلط نمی نویسند.

 

                                                                        نام: امینه

                                                                                                    نام خانوادگی :محسنی

                                                                                            نام  آموزشگاه : دبستان قسط راهدانه

نویسنده : آموزگار و شاگرد : ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

 

بسمه تعالی

 

روش های آموزش و تقویت املای فارسی در دوره ابتدائی ( بویژه پایه دوم )

اهمیت نوشتن و نیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر کسی پوشیده نیست . مهمترین ماده درسی که این وضعیت را بر عهده دارد املای فارسی است . با توجه به اینکه درس املا در دوره ابتدائی مبنای علمی در یادگیری ساییر دروس است .

درس املا در برنامه آموزشی دوره ابتدایی اهداف زیاد را در بر می گیرد .

1 . آموزش صورت صحیح نوشتاری کلمه ها و جمله ها ی زبان فارسی 

2 . تشخیص اشکالات املائی دانش آموزان و رفع آنها

3 . تمرین آموخته های نوشتاری دانش آموزان در رو نویسی

اگر معلمان درس املا را همانطور که جدی می گیرند روش تدریس آن را نیز مطابق با روش تدریسهای ارائه شده تدریس کنند به نظر می رسد دانش آموزان مشکلی در  این درس نخواهند داشت .

از طرفی روشهای متداول املا نمی تواند راه گشای مشکلات آموزشی در این درس باشد چندین روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه می شود .

1 . املا به صورت گروهی : به این شکل که بچه ها را ه گروه های پنج یا شش نفری تقسیم می کنیم و هر خط را یک نفر از گروه می نویسد و در امتحان نمره گروهی می دهیم .

2 . هر گروه یک متن املا با کمک تمام اعضای گروه خود می نویسد و ما املای همه ی گروهها را جمع آوری و بهترین متن دیکته را به کلاس می گوییم .

3 . هر گروه متن دیکته ای را می نویسد و برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسد .

4 . به دانش آموزان می گوییم روزنامه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یک بند املا برای ما درست کنند و بر روی ورقه بچسپانند .

5 . املا را به صورت آماده بدون نقطه ، بدون تشدید و یا به صورت ناقص به بچه ها داد تا آنان در جای مناسب آنها را کامل کنند .

6 . دیکته را می توان بصورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه ها کلمه ی غلط را خط بزنند .

7 . شاگرد پشت سری کلمات را روی پشت فرد جلوی می نویسد و شاگرد جلویی از روی حرکت انگشت فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد که این یک نوع بازی و املا است .

8 . املا را می توان روی چندین کارت نوشت و بین گروهها تقسیم کرد تا ببینند و سپس کارتها را جمع کرده و از روی آنها دیکته گفت .

9 . در هنگام تصحیح کردن املا ، معلم صحیح لغات را نمی نویسد و دور کلمات اشتباه را خط می کشد و صحیح آن را بچه ها لز روی کتاب پیدا می کنند و می نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می دهیم .

10 . روش تصویری : شکل را به دانش آموز بدهیم تا آنان املای صحیح آن را بنویسند .

11 . هر گروه یک پاراگراف به معلم خود بگوید و در انتها ورقه معلم را تصحیح کنند . بهتر است معلم چند کلمه را عمدا اشتباه بنویسد .

12 . دانش آموزان املا را در هوا بنویسند و ما هم در هوا تصحیح کنیم نه با قلم و روی کاغذ

 

در پایان لازم است ذکر نمایم که اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع ، روشهای متنوع املا را به کار گیرد نتیجه مفیدی عاید دانش آموزان خواهد شد.

 

 

تهیه کننده : اقبال صفائی از شهرستان تکاب مدرسه شهید بنی هاشم روستای قینرجه

نویسنده : آموزگار و شاگرد : ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

← صفحه بعد